ES struktūrinių fondų parama (investicijos) yra skirtos projektams, kurie atitinka kvietimuose teikti paraišką finansuojamoms veikloms. Norint sužinoti, ar Jūsų projektas gali būti finansuojamas, turėtumėte išsamiai susipažinti su priemonių aprašymais, išsiaiškinti, kokie reikalavimai keliami pareiškėjams ir projektams arba, taupydami savo brangų laiką, kreiptis į mus, kur gausite visą Jums reikalingą informaciją

Buhalterinės apskaitos vedimas yra neatskiriama Jūsų verslo dalis, kurią reikia tinkamai tvarkyti. Galite tai daryti patys arba patikėti profesionalams, pvz., mums. Tuomet tikrai galėsite pilnai koncentruotis į tai, ką geriausiai išmanote

Įvairius vadybinius sprendimus padės priimti siūloma valdymo apskaita, kuri padės paskaičiuoti optimalią Jūsų produkcijos ar paslaugų savikainą, padės parengti biudžetą, teisingai vertinti jų nuokrypius nuo jų arba visiškai apsieiti be biudžetų, naudojant specifinius verslo vertinimo kriterijus

Profesionaliai atliekame įmonių finansinę ir veiklos rizikos analizę, rengiame verslo planus, įvertiname investicijų grąžą

Taip pat pagal poreikį organizuojame finansinės ir veiklos rizikos mokymus bei išsamiai konsultuojame valdymo apskaitos klausimais