Buhalterinė apskaita

Pilnas buhalterinės apskaitos vedimas

Ketvirtinės ir metinės finansinės atskaitomybės rengimas

Mokečių paskaičiavimas, ataskaitų parengimas ir deklaravimas

Konsultacijos

Valdymo ataskaitų rengimas

Valdymo apskaita

Procesinė ir užsakyminė savikaina

Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas

Išlaidų-apimties-pelno analizė

ABC savikainos diegimas

Biudžetų rengimas ir nuokrypių nuo jų įvertinimas

Investicinių sprendimų pagrindimas